Stålhallar, stålbyggnader och takstolar i stål

LR-System har levererat stålhallar och stålbyggnader till kunder både i Sverige och övriga Europa. Sedan 80-talet har vi skräddarsytt LR-Stålbyggen för de mest skiftande behov och önskemål. Stålbyggnader och stålhallar som idag används till kontor, försäljnings- och maskinhallar, butiks- och utställningslokaler, djurstallar, ridhus,
industri- och lagerbyggnader, omlastningscentraler och idrottsanläggningar.

Våra takstolar i stål, i form av fribärande tvåledsbågar – alternativt pelare och fackverk – levereras i allt från enbart stomme till färdig stålhall, med eller utan grundläggning. Våra stommar och takstolar i stål är svensktillverkade och
CE-märkta enligt EN 1090-1, Europastandarden för byggprodukter av stål.

Bilder på stålhallar och takstolar i stål från LR-System AB