Naturen-header

Stålhallar

Cylindrar

Utgödsling

Stålbyggnader

GDPR & Personuppgiftspolicy

Vi är måna om din personliga integritet och det är viktigt för oss att du vet att vi tar hand om dina personuppgifter på ett tryggt och bra sätt. Därför vill vi informera dig om den nya Dataskyddsförordningen som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018: GDPR, General Data Protection Regulation.

GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PuL) och ställer nya krav på hur vi som företag får behandla personuppgifter.

Vilka uppgifter samlar vi in?

Vi registrerar namn, adress, personnummer, telefonnummer och ev. e-post adress. Vi sparar också väsentlig information från dig, ex. e-post eller andra viktiga dokument som du skickat till oss, under offertstadiet och under projektets gång.

Hur och varför samlas dessa uppgifter in?

Dessa uppgifter samlas in när du som kund köper eller beställer något av oss. En del av uppgifterna samlas även in när du begär offert av oss. Vi samlar in uppgifterna för att vi ska kunna skicka offert till dig, kunna leverera dina beställda/köpta varor och för att vi inte ska missa någon viktig information som du gett oss.

Hur används uppgifterna?

Vi registrerar insamlade uppgifter i vårt kundregister. E-post som innehåller väsentlig information som du gett oss sparas också.

Hur länge sparas uppgifterna?

Uppgifterna sparas så länge som det finns ett värde för dig som kund. Du har rätten att kontrollera och korrigera de uppgifter vi har lagrat om dig. Du har också rätten att raderas i vårt register om det inte strider mot bokföringslagen. Har du frågor ang. detta så är du välkommen att kontakta oss så berättar vi mer. Du når oss på tel. 0435-440760.

Vad kan du göra om du har synpunkter på hur uppgifterna behandlas?

Om du har synpunkter på hur vi behandlar dina uppgifter så är du välkommen att höra av dig till oss på tel. 0435-440760. Du kan också vända dig till Datainspektionen om du vill framföra ett klagomål.

Kontakta oss

Telefon: 0435-440760
Mail: info@lr-system.se

Reservdelar? Kontakta Lena!
Telefon: 0435-29678
Mail: lena@lr-system.se

Lediga tjänster
Intresserad av att jobba på LR-System?
Lediga tjänster på LR-System