bg1

Cylindrar

Utgödsling

Stålbyggnader

Stålhallar 2017-05-30T11:55:33+00:00

Stålhallar, stålbyggnad och takstolar i stål

LR-System AB har levererat stålhallar och stålbyggnader till kunder både i Sverige och övriga Europa. Sedan 80-talet har vi skräddarsytt LR-Stålbyggen för de mest skiftande behov och önskemål. Stålbyggnad och stålhallar som idag används till kontor, försäljnings- och maskinhallar, butiks- och utställningslokaler, djurstallar, ridhus,
industri- och lagerbyggnader, omlastningscentraler och idrottsanläggningar.
Inget projekt är för litet eller för stort för oss!

Stålhallar

När vi levererar stålhallar utgår vi ifrån ditt behov. Vi utgår ifrån att ha en bredd på stålhallen på minst 10 meter. Andra mått såsom längd och vägghöjd ser vi alltid till att de önskemål ni har uppfylls och att ni blir nöjda. Om stålhallen ska placeras norrut får man se till att taklutningen överensstämmer med snömängden som kan falla under året. Ju mer snö, desto mer lutning, så att all snö som samlas inte blir för tung. När ni beställer från oss så får ni med hela paketet. Vi ser till att grunden görs utefter markförhållandena på platsen, att ni får alla erforderliga ritningar och alla beskrivningar till levererat material och allt annat övrigt som ni kan ha som önskemål eller som kan behövs för projektet.

Takstolar i stål

Våra takstolar i stål, i form av fribärande tvåledsbågar – alternativt med pelare och fackverk – levereras i allt från enbart stomme till färdig stålhall, med eller utan grundläggning. Våra stommar och takstolar i stål är svensktillverkade och CE-märkta enligt EN 1090-1, Europastandarden för byggprodukter av stål.

Läs mer om stålhallar lite längre ner på sidan

Bilder på stålhallar och takstolar i stål från LR-System AB

Vad är en stålhall?

En stålhall kan ses som en stomme till en byggnad. De används ofta när man bygger stora hallar som exempelvis verkstadshallar, idrottshallar, industrihallar, kontor, butiker, djurstallar eller ridhus. Det kan ses som skelettet till en byggnad och man kan enkelt komplettera skelettet med väggar. Väggarna kan sedan isoleras och beroende på vad det är för byggnad man bygger så kan man isolera det efter rådande förhållande. Vi levererar våra stommar utefter de mått du behöver och monterar allt på plats efter önskemål. Måtten anpassas efter de förhållanden där byggnaden ska stå.

Fördelar

Det finns många fördelar med att använda sig av en färdig stomme när man ska bygga en större hall. En stor fördel är att det går väldigt snabbt då hallarna nästan är helt klara vid leveransen.
Att investera i en stålhall är idag mycket prisvärt och det går att konstruera och skapa stora lokaler till ett mycket bra pris.
Med hjälp av anpassningsbara mittbalkar i taket för hallarna så går det att anpassa bredden på lokalen eller hallen vid monteringen. Det gör att storleken kan på ett enkelt sätt anpassas för att passa in på den yta där hallen eller byggnaden planerar att byggas vid. För väldigt breda byggnationer där bredden är över 65 meter bör man dock komplettera med mittpelare för att byggnaden eller hallen ska förbli stabil.

Det finns idag ett stort utbud av färdiga stålkonstruktioner på marknaden. Oavsett vilken storlek man är ute efter eller vilken typ av byggnad man vill bygga så går det ofta att hitta en stålkonstruktion som passar just dina önskemål. De vanligaste användningsområdena är som tidigare nämnt lagerlokaler och idrottshallar. Men tillvägagångssättet har blivit allt vanligare på senare dagar även för andra typer av byggnader då fördelarna som kommer med en stålhall är många och vi anpassar alltid beställningen utifrån dina krav och önskemål.

Olika typer av stålbyggnader

En stålhall är en lättare stålbyggnad som har många olika användningsområden beroende på hur den är utformad då de finns i olika typer. Vi på LR-System AB arbetar för att leverera en färdig produkt så du inte behöver tänka på bygget alls. Vi projekterar allt och ser också till så att markarbetet är utfört. Projektet att bygga upp lokalen kräver att man projekterar grävningen, schaktningen och annan nödvändigt arbete på marken för att hallen ska stå på en bra grund.

Utöver den grundläggande markbehandlingen som krävs för att bygga upp lokalen så krävs all annan typ av hantverk för att få en fullt funktionell lokal. Olika typer av stålbyggnader förekommer och dessa kräver olika typer av installationer för att funka efter önskemålen. I de flesta byggnaderna önskar man att viss typ av elinstallation är genomförd. Det kan vara allt ifrån vanliga uttag till mer avancerade elinstallationer. Likt elinstallationerna som önskas genomföras så kan ventilation installeras efter önskemål.

Olika typer av stålhallar kan vara lantbruksbyggnader, industrihall, affärsbyggnader, sport- och fritidshall, lagerlokal, bilhall eller liknande. Det finns egentligen inga större riktlinjer för vad som man kan använda dessa lokaler till.

Med våra takstolar i stål utlovar vi en kvalité som står sig emot väder och vind. Vi har tillverkat och byggt stålhallar i över 30 år och gjort väldigt många olika projekt och anläggningar.

LR-System AB skräddarsyr och anpassar alla byggen utefter dina behov och önskemål. Välkommen att höra av dig till oss om du behöver hjälp med en stålbyggnad eller har fler frågor.